Podatek dochodowy

Article

January 28, 2023

Podatek dochodowy lub podatek dochodowy to podatek nakładany na osoby fizyczne lub prawne (podatnicy), który różni się w zależności od odpowiedniego dochodu lub zysku (dochód podlegający opodatkowaniu). Podatek dochodowy jest zwykle obliczany jako iloczyn stawki podatkowej pomniejszonej o dochód podlegający opodatkowaniu. Stawki podatkowe mogą się różnić w zależności od rodzaju lub cech podatnika. Stawka podatku może wzrastać wraz ze wzrostem dochodu podlegającego opodatkowaniu (tzw. stawki stopniowane lub progresywne). Podatek nakładany na firmy jest zwykle nazywany podatkiem od osób prawnych i jest pobierany według stawki zryczałtowanej. Dochód indywidualny jest często opodatkowany stawkami progresywnymi, gdzie stawka podatku stosowana od każdej dodatkowej jednostki waluty wzrasta (np. pierwsze 10 tys. dolarów dochodu, opodatkowane 0%, kolejne 10 tys. dolarów, opodatkowane 1% itd.). Większość jurysdykcji zwalnia lokalne organizacje charytatywne z podatku. Dochody z działalności inwestycyjnej mogą być opodatkowane według innych (zwykle niższych) stawek niż pozostałe dochody. Mogą być dozwolone różne pożyczki obniżające podatek. Niektóre jurysdykcje ustalają wyższy podatek dochodowy lub alternatywny podatek dochodowy lub podatek dochodowy. Dochód podlegający opodatkowaniu podatników mieszkających w tej jurysdykcji to zazwyczaj całkowity dochód pomniejszony o wydatki i inne odliczenia. Co do zasady zysk obejmuje tylko zysk netto ze sprzedaży nieruchomości, w tym towarów przeznaczonych do sprzedaży. Dochód akcjonariuszy korporacji zwykle obejmuje dystrybucję zysków z korporacji. Potrącenia zazwyczaj obejmują wszystkie wydatki komercyjne w tym zwrot wydatków na majątek gospodarczy. Wiele jurysdykcji zezwala na odliczenia warunkowe dla osób fizycznych i może zezwalać na odliczenia niektórych wydatków osobistych. Większość jurysdykcji albo nie opodatkowuje dochodów uzyskanych poza jurysdykcją, albo zezwala na podatki płacone od takich dochodów do innych jurysdykcji. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu tylko od niektórych rodzajów dochodów ze źródeł znajdujących się w ich jurysdykcji, z nielicznymi wyjątkami. Większość jurysdykcji wymaga samodzielnej oceny kwoty podatku. Mogą być wymagane zaliczki przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą podatków w terminie, podlegają zazwyczaj surowym karom, które mogą obejmować aresztowanie osób fizycznych lub cofnięcie rejestracji prawnej podmiotu. Wiele jurysdykcji zezwala na odliczenia warunkowe dla osób fizycznych i może zezwalać na odliczenia niektórych wydatków osobistych. Większość jurysdykcji albo nie opodatkowuje dochodów uzyskanych poza jurysdykcją, albo zezwala na podatki płacone od takich dochodów do innych jurysdykcji. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu tylko od niektórych rodzajów dochodów ze źródeł znajdujących się w ich jurysdykcji, z nielicznymi wyjątkami. Większość jurysdykcji wymaga samodzielnej oceny kwoty podatku. Mogą być wymagane zaliczki przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą podatków w terminie, podlegają zazwyczaj surowym karom, które mogą obejmować aresztowanie osób fizycznych lub cofnięcie rejestracji prawnej podmiotu. Wiele jurysdykcji zezwala na odliczenia warunkowe dla osób fizycznych i może zezwalać na odliczenia niektórych wydatków osobistych. Większość jurysdykcji albo nie opodatkowuje dochodów uzyskanych poza jurysdykcją, albo zezwala na podatki płacone od takich dochodów do innych jurysdykcji. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu tylko od niektórych rodzajów dochodów ze źródeł znajdujących się w ich jurysdykcji, z nielicznymi wyjątkami. Większość jurysdykcji wymaga samodzielnej oceny kwoty podatku. Mogą być wymagane zaliczki przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą podatków w terminie, podlegają zazwyczaj surowym karom, które mogą obejmować aresztowanie osób fizycznych lub cofnięcie rejestracji prawnej podmiotu. Większość jurysdykcji albo nie opodatkowuje dochodów uzyskanych poza jurysdykcją, albo zezwala na podatki płacone od takich dochodów do innych jurysdykcji. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu tylko od niektórych rodzajów dochodów ze źródeł znajdujących się w ich jurysdykcji, z nielicznymi wyjątkami. Większość jurysdykcji wymaga samodzielnej oceny kwoty podatku. Mogą być wymagane zaliczki przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą podatków w terminie, podlegają zazwyczaj surowym karom, które mogą obejmować aresztowanie osób fizycznych lub cofnięcie rejestracji prawnej podmiotu. Większość jurysdykcji albo nie opodatkowuje dochodów uzyskanych poza jurysdykcją, albo zezwala na podatki płacone od takich dochodów do innych jurysdykcji. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu tylko od niektórych rodzajów dochodów ze źródeł znajdujących się w ich jurysdykcji, z nielicznymi wyjątkami. Większość jurysdykcji wymaga samodzielnej oceny kwoty podatku. Mogą być wymagane zaliczki przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą podatków w terminie, podlegają zazwyczaj surowym karom, które mogą obejmować aresztowanie osób fizycznych lub cofnięcie rejestracji prawnej podmiotu. w ramach jurysdykcji, z nielicznymi wyjątkami. Większość jurysdykcji wymaga samodzielnej oceny kwoty podatku. Mogą być wymagane zaliczki przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą podatków w terminie, podlegają zazwyczaj surowym karom, które mogą obejmować aresztowanie osób fizycznych lub cofnięcie rejestracji prawnej podmiotu. w ramach jurysdykcji, z nielicznymi wyjątkami. Większość jurysdykcji wymaga samodzielnej oceny kwoty podatku. Mogą być wymagane zaliczki przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą podatków w terminie, podlegają zazwyczaj surowym karom, które mogą obejmować aresztowanie osób fizycznych lub cofnięcie rejestracji prawnej podmiotu.

Original article in Ukrainian language