Kościół Scjentologii

Article

January 28, 2023

Kościół Scjentologii to organizacja, która praktykuje i rozpowszechnia scjentologię. Siedziba znajduje się w Golden Base w San Jacinto, w hrabstwie Riverside, na wschód od aglomeracji Los Angeles. Międzynarodowy Kościół Scjentologiczny znajduje się na szczycie struktury organizacji i jest odpowiedzialny za ogólne duchowe przywództwo i rozpowszechnianie scjentologii. Każdy Kościół Scjentologiczny jest zarejestrowany jako niezależna korporacja i ma własny zarząd i przywódców odpowiedzialnych za działalność i dobrobyt poszczególnych organizacji, zarówno korporacyjnych, jak i duchowych. Kościół Scjentologii został założony przez Rona Gabbarda 18 lutego 1954 w Los Angeles. Zatrudnia 13 000 pracowników w 107 krajach. W wielu krajach europejskich Kościół Scjentologiczny jest uważany za sektę i organizację handlową. W Niemczech Kościół Scjentologiczny jest uważany za psychokult i sektę,w Hiszpanii i Francji – do sekt religijnych, w Grecji – do organizacji totalitarnych (jej działalność jest w tym kraju zabroniona), w Wielkiej Brytanii – do organizacji komercyjnych.

Pochodzenie terminu

Scjentologia wywodzi się z łacińskiego słowa scio (wiedza) i greckiego logos (słowo; doktryna). Scjentologia jest również definiowana jako „badanie ducha i praca z nim w jego relacji z samym sobą, wszechświatem i życiem”.

Uwagi

Widzieć także

Kościół Scjentologii i Wikipedii

Original article in Ukrainian language