1852

Article

January 28, 2023

Wydarzenia

17 listopada - Rząd pruski rozwiązuje Związek Komunistów Karola Marksa.

Nauka

Idea śmierci termicznej (William Thomson). Ostatni kormoran Stellera zabity.

Urodzić się

Widzieć także Kategoria: Urodzony 25 czerwca 1852 - Antonio Gaudi, hiszpański architekt († 1926) 30 sierpnia - Jacob Hendrik Vant-Hoff, holenderski chemik 15 września - Grigorij Aleksandrowicz Machtet, rosyjski pisarz, rewolucjonista († 1901).

Zmarli

Widzieć zobacz także Kategoria: Zmarł 1852

Original article in Ukrainian language