41

Article

January 29, 2023

Wydarzenia

Klaudiusz zostaje cesarzem Cesarstwa Rzymskiego.

Urodzić się

Zmarli

24 stycznia - W spisku podczas Igrzysk Palatyńskich w Rzymie ginie pretoriański trybun wojskowy Kasjusz Hereus, 29-letni cesarz Gajusz Juliusz Cezar Germanik Kaligula z dynastii Juliusza Klaudiusza. Milonia Cezonia jest żoną cesarza rzymskiego Kaliguli. Publiusz Noniusz Asprenate jest starożytnym konsulem rzymskim.

Widzieć także

Lista głów państw 41 lat

Original article in Ukrainian language